4ª edició · 13 d’abril de 2024 · Reserveu-vos la data!

Inscripció al programa de mentoria ja actiu fins al 27 de setembre de 2023

ACCÉS AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL PLA DE MENTORIA 3D DAY

El 3D Day EEBE és un programa de divulgació sobre la impressió 3D de sobretaula que reuneix estudiantat tant d’educació secundària com de grau i màster universitaris perquè disposin d’un espai on intercanviar experiències amb altres persones dedicades a l’ús d’aquesta tecnologia exposant els seus projectes en un cercle de discussió obert. A més, podran posar a prova la seva habilitat amb les impressores 3D participant en un repte d’impressió 3D on es proposa una peça d’alta dificultat perquè la resolguin de la millor manera possible.

Aquest esdeveniment és promogut pel grup de recerca DEFAM-TECNOFAB i l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en col·laboració amb l’associació d’estudiants FabLab EEBE. És finançada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i l’empresa Fillamentum.

En aquesta pàgina trobareu tota la informació referent als esdeveniments d’anys passats i el d’enguany.

El 3D Day EEBE es un programa de divulgación sobre la impresión 3D de sobremesa que reúne a estudiantes tanto de educación secundaria como de grado y máster universitarios para que dispongan de un espacio donde intercambiar experiencias con otras personas dedicadas al uso de esta tecnología. exponiendo sus proyectos en un círculo de discusión abierto. Además, podrán poner a prueba su habilidad con las impresoras 3D participando en un reto de impresión 3D en el que se propone una pieza de alta dificultad para que la resuelvan de la mejor manera posible.

Este evento es promovido por el grupo de investigación DEFAM-TECNOFAB y la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en colaboración con la asociación de estudiantes FabLab EEBE. Está financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la empresa Fillamentum.

En esta página encontrará toda la información referente a los eventos de años pasados y de este año.